Service og support

Hospitalit Partner kan tilby service- og supportavtaler på alle løsninger; On-site, remote samt 24/7 kundesenter.

support

Montering og installasjon avtales i samråd med hotellets ledelse. Ett demorom blir klargjort for godkjennelse og brukt som guide for resten av rommene. Når monteringen er ferdigstilt opprettes ett overleveringsdokument, med kopi til begge parter, hvor hotellet bekrefter at installasjon og montering er gjort i henhold til avtale.

Ved overdragelse/endt opgave udleveres mappe med diverse manualer og guides, serviceaftaler, samt kontaktoplysninger til service og support således alle dokumenter er samlet ét sted.

Kontakt oss på tlf. 72 86 50 00 eller skriv til info@hospitality-partner.com hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester.