Som et stort ønske og led i vores strategi, vision, og styrkede positionering i markedet, er det med stor glæde at Connie Søborg Hansen er tiltrådt som bestyrelsesformand i Hospitality Partner.

Connie Søborg Hansen, vil med hendes kompetencer og erfaring, bidrage med sparring til ledelsen, strategi, forretningsudvikling og vores fortsatte vækstrejse, herunder acceleration på internationalisering og styrkelse af vores position på det skandinaviske marked.

Derudover, kan Connie Søborg Hansen bidrage med at facilitere den grønne omstilling, og ESG profil i hele vores Supplychain.

Connie Søborg Hansen har mange års erfaring og stærke kompetencer med netop professionelt bestyrelsesarbejde, strategi & forretningsudvikling, økonomi (fra sit hverv som statsautoriseret revisor) og internationalisering m.m. Derudover er Connie Søborg Hansen er en del af netværket ”bestyrelseskvinder” og har flere bestyrelsesposter.

Med erfaring fra egen start-up og ejerledelse, er Connie Søborg Hansen og Hospitality Partner et godt match, og vi ser frem til et godt samarbejde og vores videre udvikling og vækstrejse.

Læs mere om Hospitality Partner HER

 

Bestyrelsesformand Connie Søborg Hansen
Hospitality Partner

English: Press release: Connie Søborg Hansen enters as Chairman of the board at Hospitality Partner

As a great wish and part of our strategy, vision and strengthened positioning in the market, it is with great pleasure that Connie Søborg Hansen has joined as chairman of the board of Hospitality Partner.

 Connie Søborg Hansen, with her skills and experience, will contribute with sparring to the management, strategy, business development and our continued growth journey, including acceleration of internationalization, and strengthening of our position on the Scandinavian market.

 In addition, Connie Søborg Hansen can contribute to facilitating the green transition and ESG profile throughout our supply chain.

 Connie Søborg Hansen has many years of experience and strong skills in professional board work, strategy & business development, finance (from her position as a state-authorized accountant) and internationalization, etc. In addition, Connie Søborg Hansen is part of the network “board women” and holds several board positions.

 With experience from own start-up and owner management, Connie Søborg Hansen and Hospitality Partner are a good match, and we look forward to a good collaboration and our further development and growth journey.

Read more about Hospitality Partner HERE